Categoriearchief: Actueel

Plannen voor 2015

Beste mensen,

In maart 2014 lieten wij U weten dat we het project WPJP (Women’s Partnership for Justice and Peace) hadden afgesloten. We hebben samen met U heel veel tot stand gebracht en nu is het aan de medewerkers van de WPJP om zelfstandig verder te gaan. We hebben U ook laten weten dat we op zoek zouden gaan naar een nieuw project in Sierra Leone, want onze drive om in Sierra Leone te blijven werken bestond nog steeds en we spraken over de manier waarop we dit konden blijven doen.

Kelly Fofanah, geboren in Sierra Leone en deel uitmakend van ons bestuur, vroeg ons om samenwerking te zoeken met stichtingen in het noorden van Sierra Leone, in Kabala, waar hij vandaan komt en waar nog erg veel werk te verzetten valt, vooral wanneer het gaat over de scholing en de rechten van kinderen en de mogelijkheden voor hun ouders om daaraan te kunnen werken. We hebben besloten dat te gaan doen.

We hebben daarvoor contact opgenomen met mevr. Angelique Zonneveld van ontwikke-lingsorganisatie Cordaid, die veel expertise heeft in de West Afrika en met name in Sierra Leone. Zij is voor ons op zoek gegaan naar mogelijkheden en heeft ons in contact gebracht met ’Defence for Children’ (DFC), een organisatie die wereldwijd projecten ondersteunt. DFC wil de lokale bevolking bewust maken van de rechten van kinderen: een veilige omgeving en de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Dat komt overeen met onze doelstellingen. We hebben DFC gevraagd een project/ aanvraag voor ons te schrijven. Zo gauw we dit project krijgen aangereikt, zullen we daarover graag berichten.

Op dit moment is er in West Afrika en ook in Sierra Leone tot overmaat van ramp het ebola-virus uitgebroken. Deze epidemie heeft het land ontregeld: mensen moeten thuis blijven, scholen zijn dicht, mensen mogen niet samenkomen, wantrouwend ten opzichte van overheid en ziekenhuizen, mensen zijn bang. Een volgende ramp na de burgeroorlog. Het sociale leven ligt helemaal plat. Een stichting, waarvan Pater Bles enkele medewerkers goed kent heeft hem met een noodkreet benaderd om primaire zorg en preventie te kunnen bieden. Onze stichting is gevraagd om daarvoor een bedrag te doneren. Hierover hebben we weer contact opgenomen met Cordaid die buiten haar normale projecten momenteel ook veel noodhulp geeft in West Afrika. Onze stichting heeft € 3.000 uit haar reserve voor een nieuwe project vrijgemaakt. Daar komt van elders een donatie van € 1.500 bovenop. In totaal wordt het dus een bijdrage van € 4.500 euro. Cordaid verdubbelt dit bedrag.

Overigens zal voorlichting over de preventie van het Ebolavirus ook onderdeel uitmaken van het project van Defence For Children . Zoals gezegd hoort U zo spoedig mogelijk van ons.

Sierra Leone blijft ons na aan het hart liggen. Hopelijk U ook?

Leden van de Stichting Taiama-Andreas

Nieuws uit Sierra Leone

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is er een tijdje stilte geweest op onze website.

Dat betekent niet dat er in die tijd niets is gebeurd integendeel:
Zowel bij onze stichting Taiama-Andreas als bij onze Partner Women’s Partnership for Justice and
Peace zijn belangrijke ontwikkelingen geweest.

Laten we beginnen in Sierra Leone.
In het voorjaar van 2012, rondom het bezoek van Gladys Brima aan onze stichting, werd Gladys
gevraagd om zich voor de verkiezingen van 17 november 2012 kandidaat te stellen.
Wij als stichting hebben dit hele proces van nabij mogen volgen en het is zeker voor Gladys geen
gemakkelijke weg geweest. Enerzijds is het in Sierra Leone en zeker in de regio waar zij vandaan komt
niet gebruikelijk dat een vrouw actief deelneemt aan de politiek. Anderzijds is deze stap wel een logisch
gevolg van de weg die Gladys en WPJP zijn ingeslagen.
Wij hier vroegen ons af of deze stap niet te vroeg was, gezien ook de ontwikkeling van WPJP, waar zij
nog een duidelijke stempel op drukt .
Gladys heeft ervoor gekozen de stap te wagen en met succes: op de avond van 17 november werd al
duidelijk dat ze met een overweldigend aantal stemmen was gekozen. In haar district kreeg ze bijna
83% van de stemmen.
Dat betekent dat ze is gekozen voor het nationale parlement, een soort 2e kamer.
Wil je meer weten over de verkiezingen klik dan op de volgende link:
http://www.nec-sierraleone.org/
Wil je meer weten over het parlement van Sierra Leone, klik dan op:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Sierra_Leone

We zijn natuurlijk hartstikke trots dat “onze” Gladys zo ver is gekomen en ze verzekerde ons dat dat
niet gebeurd was zonder de steun van de vele mensen in Nederland en dus ook van jullie!

De baan bij het parlement combineren met haar leidinggevende functie bij WPJP is vrijwel ondoenlijk
dus WPJP is hard op zoek gegaan naar een waardig opvolger. Wie dat gaat worden, misschien moeten
dat wel 2 personen zijn, is nog niet helemaal duidelijk maar de sollicitaties lopen.

Verder hebben we van Cordaid mogen vernemen dat WPJP voor de projecten van komend jaar een
geldbedrag van 35.000 euro mag ontvangen. Mensen van Cordaid zijn het afgelopen jaar in Sierra
Leone geweest om WPJP en het werk waarmee ze bezig zijn te gaan bekijken en dat heeft geresulteerd
in deze prachtige gift.

Ook voor ons als stichting Taiama-Andreas waren het boeiende maar ook spannende tijden.

Bij ons in Heerlen hebben er in het bestuur wat wisselingen plaats gevonden:
Kelly Fofanah, voormalig inwoner van Sierra leone en sinds 1993 woonachtig in Nederland is in 2012
toegetreden tot ons bestuur.
Voor het bestuur is dit een enorme aanwinst omdat Kelly bekend is met de cultuur daar en ook met
de gedachtegang van de mensen hier, een gebied waarin voor ons nog veel te leren valt.

In oktober besloot Natasja van Dijk het bestuur te verlaten. Het was voor haar niet meer mogelijk om
haar andere, drukke werkzaamheden te combineren met de werkzaamheden binnen ons bestuur.
We zijn Natasja dankbaar voor de jaren dat ze ons, ook in haar hoedanigheid als juriste, met raad en
daad heeft geholpen. We wensen haar dan ook veel succes met het vele andere goede werk dat ze doet.

Vastenaktie van 22 februari tot 7 april

Van 22 februari tot 7 april is het weer Vastentijd; tijd van bezinning.

Het thema van dit jaar is ‘De wereld groeit als we delen.’

Op 16 maart zullen de kinderen van de Andreas Parochie Heerlen kijken naar een presentatie over Sierra Leone. Aansluitend zullen ze gaan knutselen. In de vieringen van 17 en 18 maart zullen ze de geknutselde spullen verkopen en de opbrengst zal ten goede komen aan WPJP.

Ook de vieringen van 24 en 25 maart zullen in het teken staan van de Vastenaktie.
Op 24 maart zal er een alternatieve viering zijn met meditatieve momenten, er zal na afloop samen worden gegeten en muziek gemaakt.
Op 25 maart is er een viering met het koor Sound of Peace and Freedom o.l.v. Jacq. Zenden.