Uitwisseling 2009

In 2009 brachten Gladys Brima en Seku Sessay een bezoek aan Nederland.

Klik hier voor een diaverslag te bekijken.
Klik hier voor het verslag “Over geloof in wederzijds respect” te bekijken.

Alle uitwisselingen worden betaald door leden van de stichting of vanuit donaties die speciaal voor uitwisselingen zijn bedoeld.