Over ons

Het ontstaan van Stichting Taiama – Andreas

Het idee van Stichting Taiama-Andreas is ontstaan tijdens gesprekken van parochianen van de Andreasparochie te Heerlen met het pastorale team hoe naast een invulling te geven aan diaconie in de parochie (een van de speerpunten van de Andreasparochie), dit ook over de grenzen te doen.

Pater Geert Bles SMA had en heeft vele vrienden in West-Afrika en met name in Sierra Leone die daar werken aan de wederopbouw van hun land. Het was dan ook niet meer dan logisch dat men ervoor koos om daar een steentje aan bij te dragen. Zo ontstonden kostbare vriendschappen van onschatbare waarde tussen mensen in Sierra Leone en mensen in Heerlen.

In 2007 werd Stichting Taiama-Andreas opgericht; onafhankelijk van de parochie maar met een duidelijke link naar de parochie. Vergaderingen worden in de parochie gehouden en vele parochianen zijn nauw verbonden met de stichting en zetten zich hiervoor in.

De naam van de stichting verwijst naar de Andreasparochie maar ook naar het dorp Taiama in Sierra Leone; het dorp van waaruit het project in Sierra Leone als een zaadje ontstaan is en in rap tempo verder groeit.

Visie, missie, strategie

De stichting bestaat uit een groep van  mensen in de Andreasparochie, die geraakt door de nog altijd koloniale/superieure houding van de Europeaan ten opzichte van de mensen in Afrika, zich wil inzetten voor een relatie van  gelijkwaardigheid (partnership) met Women’s Partnership for Justice and Peace (WPJP) in Sierra Leone en , samen met haar, te bouwen aan gerechtigheid en vrede.

Onze visie is: dat niet wij hier maar de vrouwen in Sierra Leone zelf de deskundigen zijn bij uitstek om een samenleving te creëren waarin rechten van vrouwen gerespecteerd worden.

Onze missie is tweeledig:

(a) bij de mensen in ons land te werken aan de bewustwording dat vrouwen dáár niet zielig en hulpbehoevend zijn, maar mensen die de bewogenheid, de interne kracht en de deskundigheid hebben om hun problemen zelf op te lossen, en

(b) hen daarom niet te bevoogden of te betuttelen, maar hen te helpen om hun initiatieven te verwezenlijken door zelf acties te ondernemen en te bemiddelen bij donororganisaties.

De strategie van de stichting is:

(a) het onderhouden van  intensieve communicatie en het entameren van directe contacten in de vorm van regelmatige bezoeken over en weer

(b) het ondernemen van  activiteiten in parochies, scholen en gemeente en

(c) door zich in te zetten voor financiële ondersteuning, die WPJP nodig heeft om haar strategie te verwezenlijken.

Wie zijn wij

Automonteur
Project scholen Nederland

Geert Bles
Pastor
Voorzitter
Eline Claassens
Pastoraal medewerker
Secretaris/Contactpersoon parochies
Gard Verstegen
Manueel-Fysiotherapeut
Penningmeester
Jacq. Zenden
Voorheen directeur basisschool
P.R. / Project scholen Nederland / Notulist
Marieke Gulpers
Lerares basisschool
P.R. / Project scholen Nederland
Marie-José Habets
Kinder I.C. Verpleegkundige
P.R./Project scholen Nederland
Kelly Fofanah
Automonteur
Project scholen Nederland

Het werk van de mensen van Stichting Tima-Andreas is geheel vrijwillig. Bij activiteiten ontvangen zij  desgewenst alleen een vergoeding in de onkosten.

Project

Sinds de oprichting van Stichting Taiama-Andreasto 2012 ondersteunen wij het onderwijsproject van WPJP. (Voor meer informatie kijk onder verslagen WPJP).

In 2009 en 2010 is daar het project Women against Gender Based Violence (GBV) bijgekomen. Voor een omschrijving van het GBV project klik hier.

Vanaf 2015 zullen wij gaan samenwerken met Defence for Children International- Sierra Leone.

Adres

Secretariaat
Eline Claassens
St. Franciscusweg 43
6413 ET Heerlen

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder het registernummer 14094039/85332.