Over hen

In 2015 zullen wij een nieuw project starten samen met

Defence for Children International Sierra Leone

Meer informatie volgt eind oktober 2014

 

Van 2008 tot 2012 werkten wij samen met

Women’s Partnership for Justice and Peace

In 2004 startten 5 vrouwenrechtenactivisten van Network Movement for Justice and Development in het zuiden van Sierra Leone een campagne om meisjes te motiveren om naar school te gaan. Dit initiatief werd vanaf het begin ondersteund door zuster Benedict en pater Bles in de vorm van het beschikbaar stellen van basisonderwijsmaterialen voor 35 meisjes tussen 7 en 12 jaar. Deze middelen werden verdeeld onder de best scorende kinderen.

Dit project had zo’n succes dat ouders erop aandrongen het project uit te breiden met een vervolgopleiding. Die steun van de lokale bevolking was cruciaal voor het welslagen van de campagne, maar op dat moment helaas niet voor alle ouders betaalbaar. Dit alles heeft geduurd tot augustus 2005.

Op 8 maart 2006 (internationale vrouwendag) ontstond vanuit deze campagne Women’s Partnership for Justice and Peace. Dit pilotproject had tot doel 50 meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar naar school te laten gaan.  Dit speelde zich af in het zuiden van Sierra Leone in het Kori chiefdom. en wel naar de Taiama Secondary School en de University Secondary School in Njala.

Het Kori chiefdom is historisch gezien een drukbevolkt chiefdom. Hier ligt de geboorteplaats van Madam Yoko (1849-1906):  een van de vrouwelijke helden van Sierra Leone. Madam Yoko was een intelligente vrouw vol ambities. Zij werd later een invloedrijke chief in Sierra Leone. Zij sloot vriendschap met de Engelsen om controle te krijgen over de Kaa mende (een dichtbevolkte en gevreesde stam) in het land. Onder haar leiding kregen zowel meisjes als jongens onderwijs aan de scholen van de koloniale heersers.

Het chiefdom (gemeenschap met een opperhoofd) is een handelspost die vóór de tien jaar durende burgeroorlog twee universiteiten onderdak bood. Door de burgeroorlog is zoveel vernield dat de overgebleven bevolking nauwelijks middelen had om hun bestaan weer op te bouwen. Geweld, vooral seksueel geweld tegen weerloze jonge meisjes zorgde voor grote sociale problemen. Vooral dit laatste was de aanleiding tot de uitbouw van het project.

Vanaf 2007 is het project uitgebreid met financiële ondersteuning van de stichting Taiama-Andreas.

De  grote initiator en coördinator van dit alles is Gladys Gbappy-Brima, een gedreven vrouw, die ondanks vele tegenslagen in haar leven altijd het positieve naar voren weet te brengen. Zij heeft haar project zowel bij de Verenigde Naties als bij de Europese Unie mogen presenteren en in januari 2010 kreeg zij van de Bo District Development Association de onderscheiding: mensenrechtenactivist van 2009.

Civil rights award 2009 voor WPJP

WPJP is in oktober 2008 door de regering van Sierra Leone erkend als een onafhankelijke stichting (NGO). De organisatie is “owned en managed’ door vrouwen.

In november 2010 brachten Gard Verstegen en Marie-José Habets een bezoek aan WPJP. Zij waren enorm onder de indruk van de groei die de projecten afgelopen 3 jaar hebben doorgemaakt.
Ze bezochten een aantal meisjes die nu in hun eindexamen jaar van de middelbare school zitten.
In Bo staat het Women’s Hunan Right Centre waar workshops worden gegeven en men geweld kan melden.
In Taiama bezochten ze de Women’s Peace Village en de Taiama-Holland Friendship Farm, een voorbeeld farm.
En in Njala werd het Learn en Earn Centre geopend.  (zie ook de presentatie onder uitwisselingen 2010)

Visie, missie, strategie

Women’s Partnership for Justice and peace (WPJP) bestaat uit een groep vrouwen en mannen in Sierra Leone die, geraakt door seksel-gerelateerd onrecht in hun land, zich inzetten voor de bestrijding/ opheffing van dit onrecht.

De visie van WPJP is: een rechtvaardige samenleving waar mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, economische zekerheid en gegarandeerd op alle niveaus zowel actief als passief deel mogen uitmaken aan de politiek.

De missie van WPJP is:  een beweging in gang te zetten van vrouwen/ meisjes, die de kracht in zich hebben om geweld te weerstaan, voor hun recht op te komen en zich in te zetten voor de verandering van structuren die hen onderdrukken. Ze gelooft dat alleen de vrouwen zelf, die de slachtoffers van onderdrukking zijn, het onderdrukkende systeem de wereld uit kunnen helpen door haar krachten te bundelen en  zichzelf vrij te vechten.

De strategie van WPJP is:

  • werken aan bewustwording en weerbaarheid van vrouwen
  • vrouwen stimuleren/ helpen om eigen inkomsten te verwerven
  • zich inzetten voor goed onderwijs voor meisjes/ vrouwen en
  • met andere instanties samenwerken aan een integrale aanpak;  want geweld heeft medische, psychische, sociale en juridische aspecten.

Wie zijn zij

Gladys Brima
National Coördinator WPJP
Baindu
Gender Based Violence
Isatu
Gender Based Violence
Salley
Financieel Mederwerker
Alfred
Secretaris
Sheku
Onderwijs, vrijwilliger
Mustafa
Chauffeur

 

Project

Het project van WPJP bevat in het kort, de volgende onderdelen:

  • Girls Education and Empowerment Program
  • Women’s Economic Security Program
  • Women and Governance Program
  • Women Resource Centre
  • Women against Gender Based Violence
Voor verdere toelichting, zie “Verslagen WPJP”.

Adres

Women’s Partnership for Justice and Peace
64 Bo/Kenema Highway
Kennedy Section
Bo
Sierra Leone
West-Afrika

E-Mail adres
[email protected]